Adresse

Vorsetøyveien 34
8300 Svolvær

+47 905 84 023

Send Epost

Det er nødvendig med sikkerhetstiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsområdet. De asbestholdige materialene skal være tett innpakket i plast, og arbeiderne skal bære verneutstyr. I tillegg må firmaet som utfører jobben har godkjenning fra Arbeidstilsynet. Entre Entreprenør har personell som er godkjent og som utfører asbestsanering

Pålitelige og flinke tømrere. Jobben ble utført til beboernes tilfredshet, både innenfor avtalt tid og til en fornuftig pris. 

 Styreleder Sentrum 1 Borettslag

Toppkarakter fra oss. Ikke bare var snekkerne utrolig dyktige, kreative, raske og løsningsorienterte, men også ledelsen skal ha ros for glimrende oppfølging og gode råd underveis.

Trine Karlsen, Svolvær